Trinacria


Reeds in 800 voor Christus noemde de Griekse dichter Homerus het eiland Sicilie reeds ‘Trinacria’, hetgeen als ‘de drie voorgebergten’ te vertalen valt. Hoewel het hoofd van Medusa - achtige beeld op zich een angstaanjagende geschiedenis met zich mee draagt is dit Siciliaans symbool volkomen onschadelijk van aard.

De slangenachtige haren werden geherinterpreteerd als de slangen van Aesculapius, het embleem van de gelijknamige god van genezing. De vleugels verwijzen naar Hermes, de boodschapper van de goden, die Perseus zijn vleugels leende, zodat deze de Gorgon Medusa kon verslaan.

Op de vlag van Sicilië prijkt het symbool van Triskele reeds sinds de zogenaamde Siciliaanse Vespers, de opstand tegen de Franse overheersing in 1282 en sedert 2009 officieel op de vlag van het autonome regio Sicilië.

Verder vinden we de Trinacria afgebeeld op alle mogelijke decoratieve objecten en sieraden, alsook op verpakkingen en lokaal vervaardigde keramiek.